Şadiye Dönümcü Kimdir?

  17.7.1959 Aydın-Söke’de doğdum. Beş kız çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğuyum.

  18.11.1985 doğumlu iki(z) kız çocuğunun annesi, Atlas’ın anneannesiyim. 

İlköğrenimimi Söke Kocagözoğlu İlk Okulu’nda, orta öğrenimini Aydın-Ortaklar İlk Öğretmen Okulu’nda yaptım. Yükseköğrenimimi SSYB-Sosyal Hizmetler Akademisi’nde yaparak sosyal hizmet uzmanı (SHU)-(1981) olarak mezun oldum. Yüksek lisans öğrenimimi kamuya orta düzeyde idareci yetiştiren Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü(TODAİE) Kamu Yönetimi Uzmanlık Programı (KYUP)’nda yaparak “Kamu Yönetimi Uzmanı” olarak mezun oldum.

  13.8.1981’de başlayan memuriyet yaşamımı (mülga) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu(SHÇEK) Genel Müdürlüğü bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında sosyal hizmet uzmanı, Ankara Seyranbağları ile Süleyman Demirel Huzurevlerinde müdür olarak, merkez teşkilatta Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı Huzurevleri Şube Müdürü (yaklaşık 13yıl) olarak görev yaptım. Eğitim Merkezi Başkanlığında  şube müdürü iken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulmasına ilişkin 633 sayılı KHK  dayanağında ve Temmuz-2011 tarihinde “araştırmacı” olarak atandım. Halen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında anılan kadroda memuriyetimi sürdürüyorum.

Sertifikalı ve sertifikayla belgelendirilmeyen çok sayıda mesleki ve kişisel gelişim amaçlı eğitimlere katıldım. Çok sayıda eğitim programında danışmanlık yaptım, az sayıda çalıştayda ve şur’a da üyelik/ yönderlik  yaptım.

Ulusal ve Uluslararası kongre ve sempozyumlarda yaşlılık alanına ilişkin konularda tebliğler sundum. Kurumsal değil bireysel olarak davetli olduğum değişik toplantılarda sunum yaptım.

Değişik bilimsel toplantılarda sunduğum tebliğlerden bazıları;

 • I.Ulusal Geriatri Kongresi’nde (Ekim, 2003) “ Yaşlılara Götürülen Sosyal Hizmetlerin Organizasyonu”,
 • İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi “Geleneksel Çubukçu Günleri’nde (Kasım, 2005) birincisi “Yaşlılık ve Sosyal Hizmetler” başlıklı diğeri “Yaş-Yaşam-Yaşlılık” ,
 • Bursa Uludağ Üniversitesi, Kent ve Sağlık Kongresi’nde (Haziran, 2006) “Yaşlılara Yaşamı Yasaklamayan Kentler”,
 • Bolu İzzet Baysan İzzet Baysal Üniversitesi’nce düzenlenen “Yaşlılıkta Verimlilik” konulu toplantıda ( Nisan, 2007) “Yaşlılıkta Üretmek: Kendini Sürekli Yeniden Yaratmak”,
 • Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi tarafından 2008 yılı itibarıyla düzenlenmeye başlayan ve 2019 yılında 10. kez düzenlenen Alzheimer Eğitim Kamplarının dokuzunda hasta yakınlarına yönelik dokuz değişik başlıklı,
 • Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu “Türkiye’de Demografik Dönüşüm Atölye Çalışması”na (Şubat, 2009) “Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Sosyal Refah Hizmetleri”,
 • 2. Uluslar Arası Geriatrik Fizyoterapi Kongresi(2009)’nde “Disiplinler Arası İşbirliği Yaşlı İnsan(lar)ın Gözündeki Sisi Işığa Dönüştürür”,
 • Avrupa Eğitim Vakfı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ) Sosyoloji Bölümü işbirliğinde(2009) düzenlenen “Yaşlı Bakımının Profesyonelleşmesi ve Kadın İstihdamının Geliştirilmesi” başlıklı toplantıda “Yaşlı İhtimam İsteri Yaşlı Bakımı daha da İhtimam İster”,
 • Başkent Üniversitesi Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet Sempozyumunda (2009) “Yaşlılık: Çemberin İçinde Kalma Mücadelesi mi?”,
 • Uluslararası Geriatrik Fizyoterapistler Sempozyumunda (2009) “Disiplinler Arası İşbirliği”
 • Hürriyet Gazetesi “Aile İçi Şiddete Son Kampanyası- Eşler Arası İlişkiler Destek Programı” gönüllüsü ve eğiticisi olarak çok sayıda farkındalık eğitimi verdim.

Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi “Özel Rehabilitasyon Merkezlerinde çalışan Sosyal Hizmet Uzmanları Eğitim Programı (2001) ile İstanbul Şube tarafından düzenlenen “İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet ”(2013) toplantısında  “Yaşlı Hakları”  dahil mesleki çalıştaylarda üyelik ve yönderlik yaptım. Görevim gereği, diğer kamu kurumlarınca düzenlenen toplantılara ve örneğin Sağlık Bakanlığı “Kanser Çalıştayı Palyatif Bakım Komisyonu” gibi komisyonlara üye olarak katıldım.

 “bianet.org” sitesi ile “sosyalhizmetuzmani.org” web sitelerinde yayımlanan ve çok sayıda web site tarafından alıntılanan yaşlılık ve diğer sosyal hizmet alanları ile “aile içi şiddet’e ilişkin ve de hayatın sair-şiir hallerine ilişkin sayısı –dizi yazılar dahil- 500’ü geçen yazım var.

 

Ayrıca Adabelen (Eğitim-Kültür-Edebiyat-Sanat-Aktüalite),  İlköğretmen Eğitimci,  65 Yaş Üzeri Yaşam, Sokak Kedisi, Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi Bülteni ve Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon gibi dergilerde mesleki, gazetelerde ise yaşlılara dair  yazılarım ve benimle yapılan röportajlar  yayımlandı. 

Yayımlanan diğer çalışmalarım;

 • Çoğaltılmış Lisans tez(3 ortaklı) konum: “EGO Şoförlerinin Sosyal-Psikolojik-Kültürel Sorunları”-1981
 • Çoğaltılmış yüksek lisans tez konum: “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ve SYDV” -1990,
 • Çoğaltılmış Huzurevi Müdürleri “Hizmet İçi Eğitim Programı Eğitim Notları” 1-1998 ve 2-2000),
 • Editörlüğünü yaptığım “Yaşlılık El Kitabı” SHÇEK Yayını -1996,
 • “Yaşamla Bütünleşmiş Bir Mesleğin Öyküsü: Sema Kut & Sosyal Hizmet”. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayını -2004,
 • “Türkiye’de Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri: Sorunlar ve Çözüm Arayışları” STGM Yayımı -2011- (ortak kitap)
 • “Dokunsan Kırılan Dokunmasan Kuruyan İnsanlar”, Dipnot Yayınları. Haz.2012-

sosyalhizmetuzmani.org”da yayımlanan “Yaş-Yaşam-Yaşlılık”, “Ben Çemişkezek  Huzurevi Müdürü İken”, “Yaşlılıkta Bakım” konulu 3 dizi dosya-derleme çalışmam mevcut. 

 

Ayrıca;

 • TRT-2’de yayınlanan (2006-2007) yaşlılık dönemi sorunlarını işleyen 36 bölümlük “MAVİ” Programının kaynak metin yazarlığı ve danışmanlığı,
 • TRT2’de yayınlanan (2008-2009) yaşlılık öykülerinin işlendiği 78 bölümlük “ÖMÜR DEDİĞİN” adlı programın danışmanlığını yaptım.
 • Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’ yayın organına nce (STGM) Yaşlı Hakları aktivisti kimliğimle röportaj verdim.

Halen bianet.org sitesi için hayatın yaşlılık hali ile sair ve şiir hallerine ilişkin yazmaya devam ediyorum.  

 “yaşlıyım, haklıyım” web sitesinin de editörlüğünü yapıyorum.