Basında Yaşlılık

2020 Yılı Engelli Maaşı (2022 Maaşı) Ne Kadar? Yeni Zam Ne Zaman Gelecek? Başvuru Şartları, Evrakları Neler? Ödeme Günleri

2020 Yılı Engelli Maaşı (2022 Maaşı) Ne Kadar? Yeni Zam Ne Zaman Gelecek? Başvuru Şartları, Evrakları Neler? Ödeme Günleri

2022 sayılı yasa ile bu haklara kavuşan engelliler ve ailelerinin bu haktan faydalanabilmeleri için engel oranı ve gelir oranı gibi bazı şartlar gerekmektedir. Örneğin; 2022 engelli maaşından yararlanabilmek için %40’ın üzerinde engel olması şartı da bulunmaktadır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan bir hizmet olan 2022 maaşı belirli şartları sağlayan engellilere ödenen maaştır. 2022 engelli maaşı maddi sıkıntısı olan, kimsesiz, özürlü veya özürlü yakını, bakıcısı, evde yaşlı veya hasta yakını olan yaşlılara da ödenir. Engelli maaşlarına zam oranı asgari ücret üzerinden değişiklik göstermekte ve hesaplanmaktadır.

Engelli maaşı 3 ayda bir ödenmektedir. Ödemeler bir kamu kurumu olan PTT aracılığıyla yapılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gerekli şartları taşıması durumunda engellilere, engelli maaşı, yine gerekli şartları taşımaları durumunda da engelli bakım maaşı ödemesi gerçekleştirmektedir.

Evde bakım maaşına engelinin birinci derecede yakını başvurabilmekte ve engelli bireyin de “ağır engelli” grubunda olduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. Ağır engelli raporu ve birinci derecede yakını olmak maaşı almak için tek yeterli kriter değildir. Aynı zamanda ev halkının toplam gelirinin hane halkı sayısına bölünmesiyle elde edilen kişi başı gelir ortalamasının da maaşı almaya uygun rakamda olması da gerekli şartlardan birisidir.

Maaşı alabilmenin diğer şartları da şunlardır;

* Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan,

* kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

* sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

* nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

* mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

* her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

* bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar,

* bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

2020 Yılı Engelli Maaşı Ne Kadar?

2020 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından 2022 engelli maaşlarına da zam geldi.

2020 yılında yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya çıktı.

2022 Engelli Maaşı İçin Gereken Evraklar

  • Mal bildirimi Dilekçe
  • Vukuatlı nüfus kayıt belgesi
  • Sağlık kurulundan alınan bir rapor
  • 2 tane vesikalık fotoğraf
  • Fakirlik kağıdı Maaş almadığınızı belgeleyen bir resmi kağıt

Engelli Maaşı Ödeme Günleri

Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;

Doğum tarihinin son rakamı 0-5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 1-6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.

Doğum tarihinin son rakamı 2-7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 3-8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.

Doğum tarihinin son rakamı 4-9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.

Ödeme yapılmaktadır.

Not: Bu Yazı kamuajans.com Sitesinde Yayınlanmaktadır.

Listeye geri dön

Bir cevap yazın