Basında Yaşlılık

Grip ve Zatürre Aşıları, Alzheimer’a Yakalanma İhtimalini Azaltabilir

“Grip ve Zatürre Aşıları, Alzheimer’a Yakalanma İhtimalini Azaltabilir”

Başlangıç aşamasındaki araştırmaların gösterdiğine göre, yaygın olarak yapılan iki aşının beklenmedik bir faydası olabilir. Tıp araştırmacılarından oluşan iki takım, mevsimsel grip veya zatürre aşısı olmuş kişilerin, aşılardan birini ya da ikisini olmamış kişilere kıyasla Alzheimer’a yakalanma ihtimallerinin daha düşük olduğunu bulmuş. Takımlar elde ettikleri bulguları, bu hafta sanal şekilde gerçekleştirilen Uluslararası Azheimer Birliği Konferansı’nda sunmuşlar. Daha geniş çalışmalarla doğrulanması gereken bulgular, mevcut aşıların bu hastalığı önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Araştırmalardan birinde, 60 yaşın üzerindeki 9.000’den fazla insanın tıbbi kayıtları incelenmiş ve en az grip aşısı olmuş kişilerin, 16 yıllık bir dönem süresince; aşı olmayan kişilere kıyasla Alzheimer olma ihtimallerinin yüzde 17 daha düşük olduğu bulunmuş. Daha sık aşı olan kişilerin ise aşı olmayan kişilere kıyasla Alzheimer olma ihtimalleri bir yüzde 13 daha düşmüş.

Her iki grupta da (aşı olan ve olmayan), Alzheimer tehlikesini etkileyebilecek özelliklere sahip (sigara veya kalp damar hastalığı gibi) kişi sayısı benzer orandaymış. Araştırmacılar, her yıl grip aşısı olan 75 ile 84 yaş arasındaki katılımcılarda Alzheimer görülme ihtimalinin 16 yıllık bir dönem boyunca yüzde 6 daha düşük olduğunu tahmin ediyor.

Duke Üniversitesi ile North Carolina Üniversitesi’nin yaptığı diğer çalışmada ise 75 yaşından önce pnömokok aşıları yaptıran kişilerin Alzheimer olma ihtimali yüzde 25 ila 30 daha düşük çıkmış. Bu denek grubunda yer alan ve Alzheimer tehlikesiyle ilişkilendirilmiş gen çeşidi taşımayan insanların, 10 yıllık bir dönem boyunca hastalığa yakalanma ihtimalinin yüzde 40’a kadar daha düşük olduğu belirlenmiş. Fakat bu çalışmada hem zatürre, hem de grip aşısı olmuş insanların Alzheimer geçirme tehlikeleri daha fazla azalmamış.

Not: Bu Yazı popsci.com.tr Sitesinde Yayınlanmaktadır.

Listeye geri dön

Bir cevap yazın