Basında Yaşlılık, Yaşlılara Yönelik Şiddet

Kıdemli Avukatlar – Yardım Etmenin En İyi Beş Yolu

Kıdemli Avukatlar – Yardım Etmenin En İyi Beş Yolu

Kıdemli avukatlar, yaşlanma sürecinden kaynaklanan yasal sorunlarla ilgilenmektedir. Üst düzey hukuk oldukça büyük bir şemsiye ve yaşlı insanların karşılaştığı sorunlar için en pratik alanları kapsıyor. İşte bu avukatların yaşlı insanlara yardım etmelerinin en iyi beş yolu:

– 1. Kıdemli finansal şiddet. Bunlar, finansal avcıların zihinsel yetenekleri azalmış yaşlılardan mülk ve para almak için aşırı etki, manipülasyon ve baskı kullandıkları durumlardır. Suçlular herkes olabilir, ancak genellikle yaşlı bir kişiye en fazla erişimi olan ve dışarıdakiler tarafından daha az zorlanma olasılığı olan aile üyeleri, bakıcılar veya arkadaşlardır.

– 2. Bir bakım evi. Bir bakımevinde bir hastanın kötüye kullanılması veya ihmal edilmesi, çok fazla hasta ve yeterli bakıcı olmadığında genellikle yetersiz personelin sonucudur. Bu bazen bir bakımevinin sahibinin kurumsal karını hasta bakımının üstüne koyan kasıtlı bir politikadır. Neyse ki, bu yasadışı eylemleri durdurmak ve yaralı yaşlıları yaralanmalarından dolayı telafi etmek için birçok yasal çözüm vardır.

– 3. Konservatuar. Yaşlılar artık sağlam finansal ve tıbbi kararlar veremediğinde ve başka alternatifler olmadığında, bir konservatuar oluşturmak için mahkemeye gidebilir ve bu kararları almak için yasal yetkisi olan birini atayabilirsiniz. Bu karmaşık bir süreçtir, ancak artık kendini koruyamayan bir yaşlıya yardımcı olmak için bir çözüm sunmaktadır.

– 4. Mülk planlaması. “Yaşayan güvenler”, mali ve tıbbi kararlar ve vasiyetnameler için vekaletname, bir kişinin mülkiyet koşulunun planını oluşturan ana belgelerdir. Bu yazılı talimatlar, yaşlı bir müşteriye yaşam boyunca ve sonrasında yardımcı olur. Uygun bir mülkiyet planı, eğer yaşlılar doğru kararları veremezse gözaltı ihtiyacından da kaçınabilir. Bu belgeler, bir mahkemeye gitmeden bir yetişkinin işlerini yürütmek için gerekli tüm yasal yetkileri sağlar.

– 5. Medi-Cal için planlama. Bu terim Kaliforniya sakinleri için geçerlidir ve nitelikli bir bakım tesisinde inanılmaz derecede uzun süreli bakım maliyetini karşılamak için Medi-Cal avantajları sürecini içerir. Planlama üç aşamadan oluşur: (1) katılım hakkı elde etmek, maliyet payını azaltmak ve zararların tazmini ile ilgili talepleri önlemek için yazılı bir strateji geliştirmek amacıyla müşterinin finansal durumunun kapsamlı bir analizi; (2) Yazılı bir stratejinin yürütülmesi; ve (3) başvuru sürecinin tamamlanması. Medi-Cal yasası karmaşıktır ve bir avukatın çeşitli kural ve düzenlemelerin nüansları ile çalışma deneyimine sahip olmasını gerektirir.

Eski yasaların şemsiyesi altında kalan birçok alt alan var. Her birinin eski yasanın gizeminin bir parçası olarak kendine özgü bir uygulaması ve önemi vardır. Bu kısa makalede yaşlı avukatların müvekkillerine yardım edebilmeleri için en iyi beş yol tartışılmaktadır.

Not: Bu Yazı kararara.com Sitesinde Yayınlanmaktadır.

Listeye geri dön

Bir cevap yazın