Basında Yaşlılık

Kronik hastaların rapor süresi uzatıldı!

Kronik hastaların rapor süresi uzatıldı!

Adıyaman İl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü,1 Mart ve sonrasında süresi dolan kronik hastaların sağlık raporları ve reçetelerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan koronavirüs (COVID-19) salgınıyla ilgili Sağlık Bakanlığınca gerekli bilimsel çalışmalar yapılarak virüsün ülkemize girişi önemli ölçüde engellenmiştir.

Ülkemiz; bugüne kadar uygulamaya konulan etkin önlemler sayesinde, salgına karşı en etkili ve hazırlıklı dünya ülkeleri arasında ilk sırada yer almıştır.

Bakanlığımızca yayımlanan genelge ile Sosyal Güvenlik Kurumu koronavirüs (COVID-19) salgını tedbirleri kapsamında, kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların, 1 Mart itibarıyla süresi sona eren sağlık raporları bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılacağı, yine bu kapsamdaki hastalar, yeni bir reçeteye ihtiyaç duymaksızın ilaç ve tıbbi malzemelerini sözleşmeli eczanelerden temin edebileceği, bir ayı geçmeyecek sürelerde bu ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelleri SGK tarafından karşılanacağı belirtilmiştir.

Yurt dışından gelen kişilere hekim tarafından “Z03.8 ve Z03.9″ kapsamında tanı konulması halinde 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek. Ve bu vatandaşların iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.

Biyometrik Tanımlama yönteminin özel sağlık hizmet sunucularındaki zorunlu kullanımı da SGK’nın bir sonraki açıklamasına kadar askıya alınacağı belirtilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması, Bürokratik ve klasik devlet kavramının yerini almaya başlayan e-devlet anlayışı ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi hedeflenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak vatandaşlarımızın  e-Devlet üzerinden evinden hiç ayrılmadan, koronavirüs (COVID-19) salgını riskiyle hiç karşılaşmadan yapacağı 143 işlem bulunmaktadır. Kamu oyuna saygıyla duyurulur.”

SGK e-Devlet Uygulamaları Hizmet Adı

4A Hizmet Dökümü

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

4A/4B İşgöremezlik Ödemesi-Görme

4A Emekli Aylık Bilgisi

4A Emekli Ödeme Bilgileri Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim

4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama

Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama

4B Borç Durumu

4C Emekli Aylık Bilgisi

4B Hizmet Bilgisi İlaç Rapor Bilgisi Sorgulama

4A Emekli Aylığı Kesintileri

4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama

SPAS Müstahaktık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi)

Şahıs Ödemeleri Sorgulama 4B Ödeme Dökümü

4A Emeklilik Kaydı

4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti Tedavi Bilgileri Sorgulama

4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri

4B Emekli Aylık Bilgisi

7143 GSS Yapılandırma Borç Sorgulama ve Döküm Alma

4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı Sorgulama

4C Tescil Kaydı

4B 6736 Yapılandırma Borç Bilgileri

Medula Optik Cam ve Çerçeve Bilgisi Sorgulama

4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Kart ile Prim Ödeme Uygulaması

SGK Cep Telefonu Bilgisi Beyan

4B Tescil Kaydı

4A Banka ve Adres Değişikliği

4B Basamak Bilgisi Medula Optik Reçete Bilgileri Sorgulama Gelir,

Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi

Şahıs Ödemeleri Banka Hesabı Tanımlama

4C Bir Aylık Maaş Tercihi Diş Protezi Hakkı Sorgulama

Sosyal Güvenlik Kurumu DYS Evrak Takip

4B 7020 Yapılandırma Ön Bilgileri Şahıs Ödeme Durumları Görüntüleme

Hareketsiz ve Blokeli Emekli Maaşı İade Başvurusu

4C İsteğe Bağlı Ödeme

Dökümü Hitap Hizmet Dökümü

e-SGK Şifre

EK5/EK6/5G/30 Günden Az İBS Tescil Kaydı ve Borç Dökümü

6552 Yapılandırma Sorgulama

6736 Yapılandırma Sorgulama

4B Emekli Aylığı Kesintileri

4B Emekli Aylığı Hesaplama Hekim Bilgilendirme

İşe Giriş/İşten Ayrılış Bildirgeleri

4C Banka Değişikliği

4B Banka ve Adres Değişikliği

4C Borçlanma Başvuruları ve Takibi

e-Bildirge Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

E-Bildirge Başvuru Yetkili Onay E-Borcu Yoktur

4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü

Belge Doğrulama

Medikal Market Sorgulama

Malul Çocuğu Olan Sigortalı Kadın Çalışan 4C Borçlanma Başvurusu ve Takibi

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu Kapsamında Kamu Görevlilerinin Hizmetlerinin İhyası İşyeri Bildirgesi

(4-a lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden) 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama

Eğitim Öğretim Yardımı Talebi

Evlenme İkramiyesi Ödenmesi Talebi

5434 Sayılı Kanun’un Ek 71’nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Başvurusu

4B Emekli Ödeme Bilgileri

Kamu Görevlisi Kadın Sigortalının Doğum Sonrası Primsiz Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Kamu Görevlisi Sigortalıların Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması Kapsamındaki Hizmetlerinin Tespit Edilerek Hizmet Kayıtlarına İşlenmesi

Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi

Kamu Görevlilerinin Er veya Erbaş Olarak Silah Altında veya Yedek Subay Okulunda Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Ölüm Yardımı ve Dul / Yetim Aylığı Talebi

Kamu Görevlisiyken Bu Görevinden Ayrılanların Hizmet Sürelerinin Birleştirilmesi

İş Kazası ve Meslek Hastalığı E-Bildirim

5434 Sayılı Kanun’un Ek 76’ncı Maddesine Göre Sigortalılık İşlemleri

5434 Sayılı Kanun’un Geçici 192’nci Maddesine Göre Sigortalılık İşlemlerinin Yapılması

TSK’da Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

5434 Sayılı Kanunun 12’nci Maddesine Göre İsteğe Bağlı İlgilendirme İşleminin Yapılması

4A Askerlik Borçlanması Başvurusu

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Ölüm Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi

Kamu Görevlilerinin Sigortalı Olmaksızın Avukatlık Stajında Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

EGM’de Çalışan Kamu Görevlilerinin Kendi Hesabına Fakülte veya Yüksekokulda Okudukları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Personel Mevzuatlarına Göre Aylıksız İzinde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Kurum Sözleşmeli Sağlık Tesisi Sorgulama Kamu Görevlileri Sendikalarının Yönetimine Seçilenlerin Aylıksız İzinde Sayıldıkları Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Toptan Ödeme Talebi

Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Yaşlılık Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi

Sigortalıların Fahri İmamlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Muristen Doğan Hakkın Ödenmesi Talebi

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Kapsamında Aylık Talebi İşbaşı Eğitim Teşvik Yönetimi

Teşviklerden Yersiz Yararlanılmış Dönemler

SGK Sınav Sonuç İlan Uygulaması

İşyeri UAVT Adres Giriş

4A Doğum Borçlanması Başvurusu

Almanya Hariç Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Bağlanan Malullük Aylığının Tam Aylığa Dönüştürülmesi

Seçim Kanunları Gereğince Görevlerinden İstifa Eden Kamu Görevlilerinin Seçimler Nedeniyle Açıkta Geçirdikleri Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi

4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt

Kamu Görevlilerinin 1416 Sayılı Kanun Uyarınca Yurtdışında Geçen Başarılı Öğrenim Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

4B Askerlik Borçlanması Başvurusu

Kamu Görevlisi Sigortalının Tıpta Uzmanlık Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Sigortalılara ve Hak Sahiplerine Ödenen Aylıkların Kesilmesi Talebi

Kamu Görevlilerinin Sigortalı Olmaksızın Doktora Öğreniminde Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması

İşyeri Nace Değişiklik Talep

Vatandaşların Kurumla Sözleşmeli İşitme Cihazı Satış Merkezlerinin İsim ve Adres Bilgileri

Kamu Görevlisi Hekimlerin Fahri Asistanlıkta Geçen Süreleri Borçlanma Başvurusu ve Takibi

Erbaş ve Erler ile Güvenlik Korucularına Vazife Malullüğü Aylığı Bağlanması

Almanya/Bulgaristan Emekli Ödemeleri

4B Doğum Borçlanması Başvurusu

4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı

4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama

Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Tazminat Ödenmesi Talebi

Terörden Zarar Gördüğü için Aylık Bağlanan Sivil Vatandaşlar veya Hak Sahiplerinin Aylıklarının Kesilmesi Talebi

Geçici Köy Korucusu ve Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması Talebi Vazife Malullüğü, Harp Malullüğü ve Şeref Aylığı Alanların Aylıklarının Kesilmesi Talebi

Güvenlik Korucusu Aylığı Alanlar ile Hak Sahibi Olanların Aylığının Kesilmesi Talebi

Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması

Kurumsal Hekim Parolası Alma

Hitap Belge Doğrulama

Emekli Aylığının Yurt Dışına Transfer Edilmesi Talebi

4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama

Not: Bu Yazı kahtases.com Sitesinde Yayınlanmaktadır.

Listeye geri dön

Bir cevap yazın