Kültür Sanat, Sosyal Hizmetler

Nehir söyleşi

Nehir söyleş

Nehir söyleşi

Edebiyatımızda giderek yaygınlaşan bir edebi tür örneği olan nehir söyleşilerde; söyleşi yapılan kişinin yaşam öyküsü, uğraştığı meslekle ilgili bilgileri, çevresiyle ilişkileri, dünyaya bakışı ayrıntılı olarak yer alır.

Hem sözlü tarih, hem anı, hem de  biyografi özellikleri  taşıyan Hocamız Sayın Prof.Dr. Sema Kut ile yapılan   nehir söyleşinin  sonucunda ; öğrencisiyken belki de sadece ders veren Hoca olarak uzaktan tanıdığımız sosyal hizmet mesleğimize kendini adayan ve yaşamı boyunca  sosyal hizmet yapan  Hocamızın  yaşamı;  aile ilişkileri, öğrenimi, çalışma özgeçmişi, hocalığı, akademisyenliği, yöneticiliği,  gönüllü çalışmaları,  sosyal hizmete ve sosyal hizmet eğitimine ilişkin eleştiri ve özeleştirileri,  ulusal ve uluslar arası resmi ve hükümet dışı görevleri, gezip gördüğü yerleri, hayata bakışı, iç görüsü, beklentileri, umutları çok yönlü gözlemleri, düşünceleri, anıları, anekdotları söyleşinin doğası gereği birbirine geçişimler yaparak, zaman zaman da çakışarak  kendi söylemiyle yer alan bu kitap çıktı ortaya.

Ağaçtan ağaca, daldan dala, yapraktan yaprağa bazen de ormanlara uzanarak yapılan söyleşiye katılan  okurun da bu yolculuğa dahil olacağı düşünülmektedir.  

       230 sayfalık kitap altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm “Yaşam Yolculuğumun Başlangıcı“,  ikinci bölüm “Üniversite Yıllarım” , üçüncü bölüm “ Sosyal Hizmete Doğru Yolculuk ”,  dördüncü   bölüm “ Yaşam Boyu Sosyal Hizmet ” beşinci bölüm “ Yöneticilik, Akademisyenlik, Profesyonellik ve Hepsinin Ötesinde Gönüllülük Zor İş”, altıncı   bölüm ise  “ Ben Sema ” başlığı taşımaktadır.       

Söyleşinin / kitabın gövdesini oluşturan “ Yaşam Boyu Sosyal Hizmet”  bölümünde; yaşamını sosyal hizmet eğitimine ve uygulamalarına adayan, binlerce öğrencinin yetişmesinde hep var olan ve ülkenin Sosyal Hizmet Politikalarının oluşmasında aktif rol oynayan hocamızın anlattıkları, sadece sosyal hizmet eğitimi alan bizler için değil;  yaşamı için talebi olanlar, taleplerini toplumsallaştırma ve insanlık                yararına sunma çabasında bulunan herkesin, önyargısız, damgasız olarak verilen mücadeleyi, öğrenmeleri açısından önemli.

Bir sözlü tarih çalışması olan bu kitabın devamının;   sosyal hizmet eğitimi ve sosyal hizmet uygulaması içinde yer alan meslektaşlarımızca  “durumdan vazife“ çıkarılarak sürdürüleceğine inancımız tamdır. 27.12.2004

Şadiye Dönümcü Sosyal Hizmet Uzmanı 1981-SHA

KİTABIN SUNUSU

Dernek Yönetim Kurulu’ na yeni seçildiğimiz dönemlerdi. 2000 li yıllarda Avrupa Birliği müktesabatı çerçevesinde, Türk Standartları Enstitisü; Meslek Tanımı ve Kodlama çalışması yapmaya başlamıştı.Yönetim Kurulu’ muz, anılan kuruma başvurarak, “ Sosyal Hizmet Mesleğini birlikte tanımlayalım. “ , dedik. Sosyal Hizmet Mesleği ve Sosyal Hizmet Uzmanı kimdir? sorusunu Türkiye’ nin Sosyal Hizmet Uzmanları yanıtlamalıydı.

Dernek Merkezimizde ve şubelerimizde bir yıl bu soru tartışıldı. Bilimin durağan yapısı yoktu. Mesleğin evrensel gelişimi diğer ülkelerde nasıldı? Yeni arayışlar nelerdi? Ve en geniş şekliyle nasıl bir tanım mesleğimizi anlatabilirdi? Sorularına yanıt aradık. Bu çalışmayı, Dernek adına ben ve Doç.Dr. Kasım Karataş, Türk Standartları Enstitisü’ ne taşıdı. Sosyal Hizmeti tanımayan ve bilmeyen çeşitli disiplinlerden oluşan Komisyonda; mesleğimizi anlatmak ve tanımlamak için çok ciddi çabalarımız oldu. Sosyal Hizmetin meslek olmasının üzerinden 40 yıl geçtikten sonra, kendimizi en iyi kendimiz anlatırız tavrını koyduk.

Bu tavrı göstermemek, Sosyal Hizmet Uzmanı unvanını taşıyanların düne, bugüne ve geleceğe karşı ortak sorumluluğu olduğunu düşünenlerdenim. Tarihsel bir sorumluluğu, zamanında, çok ciddi bir çalışmayla yerine getirdiğimize inanıyorum.

Bu sunu nedeniyle; Sosyal Hizmet Eğitiminin ve mesleğin başlangıcından bu güne kadar var olan Hocamız Prof.Dr.Sayın Sema Kut ’u evinde ziyaret ettim. Ankara’ nın soğuk bir kış gecesinde, sevgili Hocamız, iki buçuk saat mesleğin dününü ve bugününü, yurt dışı örneklerini, ve anılarını anlattı. Sıcak bir sohbetti. Ben o gece çok şey öğrendim. Kazanımlar, çok zor elde edilmişti. İnanmaktan ve mücadele etmekten vazgeçilmemeliydi. Hele sevmekten asla.

Yaşamını, Sosyal Hizmet Eğitimine ve Uygulamalarına adayan, binlerce öğrencinin yetişmesinde hep var olan ve ülkenin Sosyal Hizmet Politikalarının oluşmasında yer alan, sevgili Hocamızın ‘ ana ’ şefkati ve koşulsuz sevgisiyle, mesleğinin üzerine titrediğini gördüm. Kendine ve biz öğrencilerine olan inancını gördüm. O gece o kadar çok meslekten ve hayattan konuştuk ki; bunları benim dışımdaki insanlar da bilmeliydi. Sadece Sosyal Hizmet eğitimi alanlar değil, yaşamı için talepleri olanlar, talepleri toplumsallaştırma ve insanlık yararına sunma çabasında olan herkes öğrenmeliydi. Önyargısız, damgasız, insan olmak için verilen çaba, mücadele bilinmeliydi. Yönetim Kurulu’ muzda, bu sohbeti röportaj şeklinde yayımlamaya karar verdik. Hep zamana takıldık. Yeniden aynı tatta, kayıt cihazlarıyla bu işi yapabilir miydik? Ertelene ertelene bugünlere geldik. ……..Sonuçta, bu kitap ortaya çıktı.

Sevgili Hocamıza yaşamını bizimle paylaştığı için teşekkür ediyorum.

Sosyal Hizmet mesleğinin değerlerini, yaşamının değerleri olarak yaşayarak bize örnek olan, Derneğimiz Kurucu Başkanı Prof.Dr. Sema Kut’ a, sevgi ve saygılarımızla sağlıklı, keyifli nice yıllar diliyorum.

Hürriyet UĞUROĞLU 1981’ SHA

Not: Bu Yazı bianet.org Sitesinde Yayınlanmaktadır.

Listeye geri dön

Bir cevap yazın