Basında Yaşlılık

SGK İl Müdürü Akkaş’tan Önemli Açıklama

SGK İl Müdürü Akkaş’tan Önemli Açıklama

SGK İl Müdürü Akkaş’tan Önemli Açıklama

Kilis Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abdülkadir Akkaş, işçi ve işverenlerin hak ve yükümlülüklerinin içeren Sosyal Güvenlik Sisteminin sağladığı avantajların önemi hakkında hem işverenleri ve hem de çalışanları bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

İl Müdürü Akkaş konu ile ilgili şunları dile getirdi; “Sosyal Güvenlik, toplumun zor durumda olan bireylerine yardım edilmesini daha iyi durumda olan kişilerin vicdanına veya yardımına bırakmayarak, toplumsal dayanışmayı kurumsal ve düzenli işler hale getirmekte ve tüm ülke vatandaşlarına hak olarak sunmaktadır.

Sosyal güvenlik sistemi vatandaşlara hayatları boyunca sağlık hizmeti vermeyi, asgari bir gelir düzeyi sağlamayı ve kişilerin mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik nitelikteki risklere karşı korumayı ve bu risklerden doğan zararları gidermeyi amaçlayan sistemdir.

Ülkemizde sosyal güvenlik, anayasal bir hak olarak Anayasa’ nın 60’ ıncı maddesinde yer alan “herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmü ile güvence altına alınmıştır. Çalışanları sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir hükümlülüktür. Çalışmaya başlayan herkes kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dahil olmak zorundadır.

Çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirmediğini işverenden isteme ve yerine getirilmediği taktirde yasal yollara başvurma haklarına sahiptir. İşverenler açısından da; gerek kendisini gerekse yanında çalıştırdığı kişileri sosyal güvenlik kurumuna bildirmek zorundadır. Sosyal güvenlik sistemi sigortalı çalışan kişilere birçok fayda sağlar.

Sosyal Güvenlik Sisteminin sigortalılara sağladığı önemli avantajların bazıları şunlardır:

-Sigortalı çalışan kişi ve aile bireyleri sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

-Sigortalı çalışanlara iş kazası, veya meslek hastalığı nedeniyle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma gelmesi halinde sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.

-Sigortalının aile bireylerine, sigortalı iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi halinde ölüm geliri bağlanır.

-Sigortalı herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığı bağlanır.

-Sigortalı, belli bir yaşa geldiğinde yine prim şartlarını da sağlıyorsa kendisine yaşlılık aylığı bağlanır.

-Sigortalı öldüğünde eş ve çocukları ile anne ve babasına ölüm aylığı bağlanır.

-Cenaze yardımı ve emzirme ödeneği ödenir.”

Sosyal Güvenlik Kurumunun sunduğu hizmetlerin yanında “Kayıt dışı istihdamla mücadele, Kayıtlı İstihdamı Teşviki projesi” kapsamında da bilgiler veren Akkaş, “Kayıt dışı istihdam, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesidir,. Yani sigortasız işçi çalıştırma durumunda olduğu, gibi çalışma sürelerinin veya ödenen ücretlerin eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir” dedi.

Kayıt dışı İstihdamın İşçi, İşveren ve Ülke ekonomisi üzerinde de etkilerinin olduğunu vurgulayan Akkaş, “Kayıt dışı çalışan/çalıştırılan işçiler aşağıda sayılan haklardan yararlanamazlar. Bunları birkaç madde ile sıralar isek;

-Kayıt dışı çalışan işçinin emekli olma hakkı yoktur. Çalışamaz yaşa geldiğinde başkalarının yardımına muhtaç olur.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN,

-Herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma gelindiğinde malullük aylığından yararlanılamaz.

-Hayatlarını kaybetmeleri durumunda geride kalan eş ve çocuklar ölüm aylığı hakkından yararlanamazlar.

-İşsiz kalması durumunda işsizlik sigortasından faydalanamazlar.

-Genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda kalabilirler. Hastalık veya analık durumunda kendisi ve ailesi için istenmeyen durumlarla karşılaşma riski yüksektir.

-İş kazası ve meslek hastalığına karşı alınması gereken önlemlerden yoksun olarak çalışmak zorunda kalırlar. İş kazası ve meslek hastalığı halinde ise sağlanan haklardan yararlanamama riskleri çok yüksektir.

-Ücret ve diğer sosyal haklar konusunda Kanunların sağladığı korumadan yoksun olarak daha kötü şartlarda çalışırlar.

-İhbar ve kıdem tazminatların yoksun kalırlar.

-Yıllık izin, haftalık izin, doğum izni gibi haklardan faydalanamazlar” diye konuştu.

(Kilis Postası Haber Merkezi)

Not: Bu Yazı kilispostasi.com Sitesinde Yayınlanmaktadır.

Listeye geri dön

Bir cevap yazın