Basında Yaşlılık

Yaşlılık Sebebiyle SGK’lığın Sona Erdirilmesi

Yaşlılık Sebebiyle SGK’lığın Sona Erdirilmesi

SGK uygulamasında hizmet akdi ilişkisinin oluşması, belirli bir faaliyet sebebiyle vergi mükellefiyeti, esnaf ve ziraat odalarına kayıt ve SGK Kanununda sayılan diğer hâllerde sigortalılık mecburidir. Bu mecburiyetten muaf tutulmak birkaç istisna dışında mümkün değildir.

Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalısı sayılmışlardır. Bu kapsamdaki sigortalılardan 65 yaş ve üstünde bulunanların tarım Bağ-Kur sigortalılığından muaf tutulmaları mümkün bulunmaktadır.

2008 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

01/10/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklik ile tarımsal faaliyette bulunanlardan 65 yaşını dolduranların sigortalılıklarının sona ermesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
65 yaşını doldurmaları nedeniyle sigortalılıklarının iptal edilmesi için talepte bulunanlardan, iptalini istedikleri sigortalılık sürelerinde genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanmış olanlar, SGK tarafından yapılan sağlık giderlerinin kendilerinden tahsil edileceği hususunda bilgilendirildikten sonra, sigortalılıklarının sona erdirilmesine ilişkin talepleri işleme alınmaktadır.

Sigortalılığının sona erdirilmesine ilişkin talepte bulunanlardan dilekçelerinde sigortalılıklarının sona erdirilmesini istedikleri tarihte 65 yaşını doldurmayanların sigortalılıkları sona erdirilmeyecektir. Ancak, 65 yaşını doldurdukları tarihte veya bu tarihten sonraki bir tarihte sigortalılıklarını sona erdirebileceği hususunda sigortalılar bilgilendirilmektedir.
Sigortalıların yeniden talepte bulunmaları hâlinde bir yıllık müracaat süresinin hesabında ilk dilekçelerinin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınarak yeni dilekçelerinde belirttikleri tarihe göre sigortalılıkları sona erdirilmektedir.

Hemen belirtelim açıkladığımız tarım Bağ-Kur sigortalıları dışında kalan diğer Bağ-Kur sigortalıları ile SSK sigortalılarının bu uygulamadan faydalanması mümkün değildir.

SGK TARAFINDAN OTOMATİK KAYIT ALTINA ALINANLAR

25/02/2011 tarihi itibarıyla SGK Kanunun 4’üncü maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan SGK tarafından re’sen tescilleri yapılarak sigortalılıkları başlatılanların, tescillerinin tebliğ edildiği tarihten sonra tescil tarihinde 65 yaşını doldurmuş olduklarını gerekçe göstererek tescillerinin iptali için yazılı talepte bulunmaları hâlinde, tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları sona erdirilecektir.
65 yaşını doldurmaları gerekçesi ile sigortalılıkları sona erdirilenlerden daha sonraki bir tarihte sigortalılıklarının yeniden başlatılması için talepte bulunanların ziraat odası kayıtlarının olması hâlinde, taleplerinin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarih itibarıyla sigortalılıkları yeniden başlatılmaktadır.

Not: Bu Yazı sgkrehberi.com Sitesinde Yayınlanmaktadır.

Listeye geri dön

Bir cevap yazın