Fiziki Çevre

Geriatrik Yatılı Sosyal Hizmet Kuruluşlarının (Alt Yapı- Mimari Proje- Fiziksel Konum -Tefriş – Donanım)Kalitesi; Yaşlıların Yaşam Kalitesini Etkiler

Geriatrik Yatılı Sosyal Hizmet Kuruluşlarının (Alt Yapı- Mimari Proje- Fiziksel Konum -Tefriş - Donanım)Kalitesi; Yaşlıların Yaşam Kalitesini Etkiler

Toplumsal yaşamın tehdidi karşısında savunmasız kaldığından incine(bile)n yaşlılara toplum odaklı (aile fonksiyonları toplum tarafından üstlenilerek, yaşlının yaşam standartlarını koruma ve yürütmek) örgütlü sosyal refah hizmetleri ile birey odaklı (yaşlının iyilik durumunu geliştirerek onu güçlendirme ve özgürleştirmek) örgütlü sosyal hizmet programları önem kazanmaktadır.

Yaşlının bakım kalitesini; kişilik özellikleri, mevcut durumunu kabul düzeyi, yaşadığı mekanın fiziki koşulları, yakınlarının onu ve durumunu kabul düzeyi, kendinin ve ailesinin sosyo-ekonomik durumu ile entelektüel düzeyi, bağımsız yaşam, toplumsal hayata katılımını sağlayıcı etkinliklere katılabilmesi için refakat edilme durumu, terk edilme, reddedilme, ümitsizlik, yalnızlık, sevgisizlik gibi olumsuz duyguları, depresyon durumu, intihar eğilimi, ölüm kaygısı düzeyi, stresle baş etme durumu olumlu / olumsuz şekilde etkilemektedir.

Bu bağlamda yaşlının yaşlılıkla ortaya çıkan/çıkabilecek sorunların önlenerek iyilik halinin sürdürülmesi için Geriatrik Sosyal Hizmetlere gereksinim duyulmaktadır.

    Geriatrik Sosyal Hizmetler evde ve kurumda bakım olarak şekillendirilmiştir. Evde Bakım Hizmetleri; yaşlının toplum içinde üretken ve bağımsız hale gelerek, yaşam sürdürmesini amaçladığından, organizasyonunun sektörler arası işbirliğiyle yapılması, ev dışı hizmetlerle desteklenmesi, bakım verenlerin ve aile üyelerinin profesyoneller tarafından eğitilmesi, bakım esnasında ciddi sağlık sorunları oluştuğunda profesyonel destek verilmesini gerektirir. Yatılı Kurum Bakımı Hizmetleri ise sağlık hizmeti verilen hastane gibi sağlık kuruluşlarında ya da sosyal hizmet sunulan Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi gibi kuruluşlarda yaşam sürdüren yaşlı insanlara -veya yaşlılıkla ile ilgili sorunu olanlara- yönelik çok yönlü ve çeşitli uygulamaları içerir.

Her ülkede değişik şekilde adlandırılarak şekillendirilen, kamusal ekonomik maliyetinin yüksek olan ve göreli olarak yaşlının;

• çevre denetimini yitirdiği,
• yeni konumunu kabullenemeyerek –çok yönlü- uyum sorunu yaşadığı,
• farklı yaşam deneyimi, kültürü, eğitimi ve sosyo-ekonomik koşulları olan yaşıtlarıyla bir arada olma ve ortak kullanım alanlarını paylaşma gibi sorunlara kaynak olduğu,
• statü kaybı nedeniyle değişik savunma mekanizmaları geliştirerek davranış bozukluklarına yol açtığı,
• sosyal yaşamdan dışlandığı,
• öz güven duygusunu azalttığı,
• psikolojik sorunlar ve sosyal yoksunluklar yarattığı,
• gereksinimlerinin fark edilmesi ve sorunlarının çözümlenmesinde aksaklık-yetersizlikler oluştuğu,
• vardiya sistemiyle çalışan görevlilerle düzenli ilişki geliştirmekte zorlandığı
gibi nedenlerle eleştirilen yatılı geriatrik hizmetlerden vazgeçilmesi –kanımızca- mümkün değildir.

Tüm dünyada –ve ülkemizde de- “Ailesinin yanında / evinde olmak yaşlının yüksek yararınadır” bakış açısıyla toplum temelli değişik ve çeşitli hizmetlerin şekillendirildiği ve uygulamaya geçildiği günümüzde yaşlıların “aile dışında bakılması” na yönelik en eski ve yaygın hizmet türü olan geriatrik yatılı hizmetler –kalitesi arttırılarak- verilmeye devam edecektir.

Dünya genelinde bu hizmetler sağlık kuruluşu niteliğindeki bakımevlerinde verilirken, ülkemizde ise bakım modeli ağırlıklı olarak huzurevlerinde verildiğinden, evinde bağımsız yaşam sürdürebilse de tedavi, bakım, refakat ve terapi imkanı bulamayanlar, sınırlı ve yetersiz geliri olanlar ile fiziksel kayba uğradığından destek gereksinimi duyan yaşlılar huzurevi yaşamını tercih etmektedir.
Sosyal yoksunluk ve/veya ekonomik yoksulluk içindeki yaşlıların yaşam standartlarını koruma ve yükseltme amaçlı hizmetler Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Genel Müdürlüğünce yatılı kurum bakımı ağırlıklı olarak üç yönetmelik dayanağında verilmektedir.

“60 yaş üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan yatılı sosyal hizmet kuruluşu” olan huzurevlerinde, “60 yaş üzerindeki yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmesi, kendi kendilerini idare edebilecek şekilde rehabilitasyonlarının sağlandığı, tedavisi mümkün olmayanların ise sürekli olarak özel bakım altına alındığı yatılı sosyal hizmet kuruluşu” olan Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde sunulan hizmetlerin – dolayısıyla yararlananların da yaşam- kalitesine binanın alt yapı, mimari ve fiziksel özellikleri ile tefrişi olumlu / olumsuz katkıda bulunmaktadır.

Bu bağlamda inşaa edilecek hizmet binasının;

• Kent dokusu içinde konumlandırılması,
• Düşük yapı yoğunluklu ve yüksek sosyal canlılığı olan bölgede yer alması,
• Yaşlıların toplumdan soyutlanmayacak şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için arsanın –yani kuruluşun- kent dokusu içindeki yerinin etkinliği /etkiliği itinayla etüt edilmesi,
• Şehrin ana akslarında (sağlık merkezlerine, postane ve bankalara yakın, şehir içi ulaşım olanaklarına sahip, park-bahçe gibi rekreasyonel alanlara ulaşılabilirliği olan, alış-veriş merkezleri ve kütüphanelere uzak olmayan, sinema-tiyatro vb. gibi kültürel merkezlerin yakınında vb.) konumlandırılarak, anılan çevre aktivitelerine dönük -ve ilişkili – olarak tasarımlandırılması,
• Çevre kirliliği olmayan alanda konuşlandırılması,
• Arsanın imar planında sosyal tesis alanları lejantında olması,
• Topografik yapısı uygun arsa bulunması,
• -Kamu kuruluşu niteliğinde açılacaksa- kamulaştırılması kolay arazilerdeki arsaların değerlendirilmesi,
• Arsa zemin etüdünün yapılması,
• Başka resmi / özel / gönüllü ya da yatılı /gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarıyla veya diğer amaçlı kuruluşlarla aynı bina, bahçe, yerleşke içinde yer almaması,
• Aynı kentte açılacak birden fazla yaşlı kuruluşunun yaşlıların niteliklerine göre alternatifli, şehir içinde –mümkünse- birbirlerine yakın planlanarak tamamlayıcı nitelikte bir doku oluşturması,
• Yeni inşa edilecek binanın Huzurevi ya da Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi olarak amaçlanması,
önemlidir.

İnşa edilecek Geriatrik Yatılı Sosyal Hizmet kuruluşu bina tasarımında;

• Yaşlıya ev / yuva iklimi sağlamanın amaçlanması,
• Alternatifli olarak inşa edilebilmesi (Örn: Gereksinimi az olan bölgeye 25’er yatak kapasiteli 2 bloklu toplam 50, çok olan bölgeye 25’er yatak kapasiteli 4 bloklu toplam 100 kapasiteli uygulama yapıla bilmesi)
• Binanın çok katlı olmaması, -çok katlı ise mutlaka asansör ve rampalı-
• Katların yarım kat şeklinde oluşturulması,
• Kapasitenin 60- 100 arası düşünülmesi,
• Binaya düzayak giriş sağlanamıyor ise rampalı ( eğim: %4-6) olması,
• Özel bakım bölümünün bağımsız olması ve ihtiyacı karşılayabilmesi,
• Yaşlının kullanacağı tüm yollarda tutamak bulunması
• Projenin Türk Standartlar Enstitüsü(TSE)’nce geliştirilen “TS-9111 Özürlü İnsanların İkamet Edeceği Binaların Düzenlenmesi Kuralları”na uygun olarak yaşama geçirilmesi,
• Isınmanın kaloriferle sağlanması,
• Isı yalıtımı yapılması,
• Doğal ve yapay havalandırma düzeneğinin mutlak bulunması,
• Merkezi telefon –TV – internet – çağrı alarm – müzik yayını – anons sistemi kurulması,
• Sarfiyatı azaltan ve güvenliği arttıran sensörlü aydınlatma sistemi kurulması,
• Islak zeminlerde kaymayı önleyen röliyefli seramik kullanılması,
önem arz etmektedir.

Arsa, inşaat maliyet olanakları ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca her proje için düzenlenecek özgün ihtiyaç programı doğrultusunda ve ilgili yönetmelik ve arsa alt yapı nitelikleri dayanağında geliştirilen mimari proje –ve mimari detay proje- uyarınca inşaa edilecek olan Geriatrik Yatılı Sosyal Hizmet kuruluşu binasında;

• Bahçe,
• Bina girişinde danışma+bekleme odası+telefon santralı ve genel tuvalet,
• Yönetim (sosyal servis + sağlık servisi + büro + nöbet odası + meslek elemanı +personel + tereke vb.) odaları ,
• Yaşlı ortak yaşam (Yemek salonu+kafeterya+dinlenme salonu +ibadet yeri+kat ofisi+uğraşı odaları+kuaför+terzi+kütüphane+revir+fizik tedavi birimi+egzersiz havuzu+dikiş atölyesi+tecrit odası+ oturma birimleri, çok amaçlı oda ve salonlar vb.) alanları
• Yaşlı özel yaşam alanları –yaşlı odası-
• Genel (asansör, yangın merdiveni, tuvalet ve lavabo, çamaşır ve temizlik odaları, emanet eşya odası, morg, teshin merkezi, mutfak, soğuk hava et/sebze odası, çamaşırhane, teknik atölyeler, ambar + depolar, garaj, jeneratör odası vb.) kullanım alanları
yer almalıdır.

Geriatrik Yatılı Sosyal Hizmet kuruluşunu binasındaki;

1-Yaşlı odası;

 • Tek / iki kişilik ya da suit özellikli olması,
 • Kalacak yaşlı sayısı kadar yatak ile ahşap karyola, etajer, gardırop, sandalye,
 • Yatakların müstakil okumaya elverişli ve yatarken ışık yandan veya arkadan gelecek şekilde yerleştirilmesi,
 • Alarm düzeneği (yatarken uzanılabilecek yükseklikte), dahili –mümkünse harici olanağı da- telefon ve havalandırma düzeneği bulunması,
 • Oda içinde ıslak zemin (duş teknesi+klozet+lavabo) mahalli (banyo dolaplı, tutamaklı -yatay ve düşey ray- soyunma ve kurulanma olanaklı, tekerlekli sandalyeyle giriş imkanı ve park yeri olan iki kişinin girebileceği büyüklükte, sabitlenmiş ayna-etajer, sabunluk ve havluluklu) olması,
 • Geceleri –idare lambası özelliğinde- aydınlatılması,
 • Zemininde yekpare halı yerine parça halı kullanılması,
 • Tekerlekli sandalye ve yürütecin rahatlıkla geçebileceği genişlikte kapısının olması,
 • Kapıda eşik olmaması,

2- Özel Bakım Yaşlı Odası:

 •  Bina olanakları göz önünde bulundurularak ağır felçli, sakat, yatalak ya da başkasına bağımlı olarak yaşamlarını sürdüren yaşlıların bakım göreceği odaların yer aldığı bu bölümün binanın giriş ya da birinci katında bulunması,
 • Sağlık Ünitesinin içinde /yakınında düşünülmesi,
 • Uygun genişlikte çift kanatlı giriş kapısının olması,
 • Ecza dolaplı ve çalışma masalı, muayene masalı, lavabolu hemşire odası ya da bakım istasyonu bulunması,
 • Genel banyo ve tuvaletinin de olması,
 • Ofisinin olması,
 • Odaların yukarıda belirtilen yaşlı odaları niteliğinde olmasının yanı sıra;
 •  Mutlaka oda havalandırma düzeneği olması,
 •  Sürekli sıcak su sağlanması,
 • Odaların karyolalar dışında tekerlikli iskemlelerin hareket edebileceği genişlikte olması,
 • Islak zeminde kullanılan vitrifiye ve armatürlerin özürlülere uygun nitelikte olması,
 • Oda içi ve ıslak zeminlerde tutamak bulunması,
 • Tefrişin hastane tipi mobilyalarla yapılması,
 • Mutlaka alarm sistemi olması,
 • Alez, havalı yatak gibi malzemeler kullanılması,

3-Kat banyosu:

 • Yaşlıların ortak kullanımına açık olan bu mahallin girişinde üstü PVC malzeme ile kaplanmış kanepenin yanı sıra askı ve dolaplar bulunması,
 • Duvara yatay – düşey raylar sabitlenmesi,
 • Banyo kapısının tekerlekli sandalye ve yürütecin rahatlıkla geçebileceği genişlikte olması,
 • Zemin seramiklerinin kaymayı önleyici seramikle kaplanması,
 • Oturakların temizlenmesi kolay malzemeden yaptırılması,
 • Armatürlerin kolay kullanılabilir özellikte olması,
 • Etajer, sabunluk ve havlulukların sabitlenmesi

4-Genel Tuvaletler:

 • İki ayrı modelde ve kadın ve erkek yaşlılar için ayrı ayrı düzenlenmesi ve aidiyetinin belirtilmesi,
 • Sifon ve armatürlerin kolay kullanılabilir özellikte olması,
 • Duvara yatay – düşey raylar sabitlenmesi,
 • Lavaboların uygun yükseklikte olması,
 • Ayna, etajer, sabunluk ve havlulukların sabitlenmesi,
  Ayrıca;
 • Uygun bir mahalde yaşlıların abdest alabileceği zemine monteli eviyeler olması,
 • Tuvalet ve lavabo mahallinde –ya da ayrı- ördek ve sürgülerin yıkanıp saklanabileceği ve havalandırma olanağı bulunan bir hacim düzenlenmesi,

5-Mutfak:

 • Zemini ve duvarların hijyenik özellikli seramikle kaplanması,
 • Sebze, et, balık, hamur işi ve kuru baklagiller hazırlama, yıkama ve pişirme tezgahları ile amaca uygun ocak, kuzine, buharlı tencere gibi bölme ve donanımlar ile araç ve gerecin bulundurulması,
 • Malzeme ve donanımın saklanabileceği dolap ve rafların sabitlenmesi,
 • Koku dağılmasını önleyici, havalandırma düzeneği kurulması,
 • Soğuk hava et ve sebze odaları ile gıda depolarının mutfağa yakın bir yerde bulunması,
 • Yemek salonu ile bağlantılı yemek asansörü monte edilmesi,
 • Et tezgahının mikrop tutmayan malzemeden yapılması,
 • Çöp mahallinin ayrı olması,
 • Diyet mutfağının ayrı bir bölümde olması,
 • Tartı ve kompresör bulunması,
 • Bulaşık yıkama ve servis mahalli olması,

6-Yemek Salonu;

 • Binanın merkezi bir yerinde, panoramik manzaralı olması,
 • Yemek servis alanları ile bulaşık ve çöp mahallerinin ayrı olması,
 • Self servis işleyişine de uygun olması,
 • Havalandırma düzeneği bulunması,
 • Kolay temizlenebilen 4-6 kişilik masa ve sandalye bulunması,
 • Araç ve gereçleri dolapları olması,
 • Yemeklerin ısısının korunabileceği –benmari- donanımı olması,
 • Bulaşık makinası ve eviyesinin olduğu hacimde raflar olması,
 • Ayrıca ihtiyaç duyulduğunda katlarda da küçük yemek salonları düzenlenmesi,

7-Çamaşırhane:

 • Makine (yıkama – kurutma) , ütü ve temiz çamaşır deposu olmak üzere (üç bölüm halinde düzenlenmesi, (kuru ve sulu kısımların birbirinden mutlaka ayrı olması)
 • –Mümkünse- dezenfeksiyon, kuru temizleme,etüv olanakları sağlanması,
 • Dolap ve raflar bulunması,
 • Havalandırma düzeneği bulunması,
 • İş kazalarına karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmasını sağlayan donanım kurulması,
 • Kapının kirli çamaşır arabasının geçeceği genişlikte olması,
 • Yerinin sedye asansörü olanağından yararlanılabilecek şekilde düşünülmesi,

8-Sağlık Ünitesi:

 • Tercihen bina giriş katında yer alan bu ünitede Tabip – muayene – hemşire odalarının geçişimli ve lavabolu olması,
 • Revir-Tecrit odası bulunması,
 • Sağlık Ünitesinde iç içe geçmeli, lavabolu doktor-muayene-hemşire için 3 oda olması,
 • Revir ve Tecrit Odası ile Egzersiz-Fizik Tedavi Salonu bulunması,

9-Revir ve Tecrit Odası:

 • Gerekli tıbbi araç ve gerecin bulunduğu revirde hasta yaşlıların -olanaklar ölçüsünde- tedavisinin sağlandığı bu mahallin ışıklı ve havadar olması,
 • Duvar ve zeminin hijyenik malzeme ile kaplanmış olması,
 • Yeterli ısıtma sağlanması,
 • Bulaşıcı hastalığı olan yaşlıları tecrit etmek üzere tecrit yeri bulunması,
 • İlk yardım dolabı dahil uygun araç ve gereç bulunması,
 • Kilitli ilaç dolapları olması,
 • 2’şer yataklı 2 oda olması,

10-Egzersiz-Fizik Tedavi Salonu:

 • Menteşeli kapılı, tek girişli ve zemininin anti bakterial PVC malzeme ile döşenmesi,
 • 2 adet soyunma kabinli, lavabolu, Fizyoterapist odası ile bağlantılı olması,
 • Ana duvarın süpürgelikten 2m’ye kadar plaka ayna ile kaplanması,
 • Uygun donanım bulunması,
 • Müzik sistemi olması,

11-Egzersiz Havuzu:

 • Havuzun 6,50 x 6,50 ölçülerinde, 1.00 cm. den 1,50cm.ye eğimli derinlikte olması,
 • 1 adet hasta havuz transfer lifti, 2 adet çift trabzanlı havuza giriş merdiveni olması,
 • Havuz üst seviyesinin 10 cm altından havuzun dört bir yanını dolaşan tutamaklar monte edilmesi,
 • Çevre zemininin kaymaz seramik malzemeli olması,
 • Taşırma olukları olması,
 • Islak zemine uygun malzemeden imal edilmiş yaylı tek kapısının olması,
 • Ses yalıtımlı olması,
 • Havalandırma düzeneği kurulması,
 • Girişte dezenfeksiyon amaçlı iki adet duş ve bir adet ayak havuzu yapılması,
 • Askı yerleri olması,
 • Yeterli sayıda şezlong konulması,
 • Müzik sistemi olması,

12- Bahçe:

 • İhata duvarıyla çevrilmesi,
 • Otomatik kontrollü kapısı ve bekçi kulübesi olması,
 • Oturma – yürüyüş, çiçek / sebze ekim alanları, sera, havuz, güneş elemanları, güneşlenme bölümleri, gölgelik ile evcil hayvan barınakları bulunması,
 • Aydınlatılması,
  gereklidir.

Binada ayrıca;

 • Kat koridorlarında bilgisayar, banko, çalışma seti bulunan hemşire istirahat olanaklı bakım istasyonu
 • Amaca uygun şekilde düzenlenmiş kuaför salonu / salonları, kütüphane,
 • Katlarda isteyen yaşlının kendine ait çamaşırları yıkayabileceği içinde ev tipi çamaşır makinası, eviye, malzeme dolabı, portatif çamaşır askısı, ütü masası ve ütü bulunan çamaşır ve ütü odası,
 • Personel WC-lavabolarının yanında muşamba yıkama kurutma yeri ve kat temizlik malzemelerinin konulacağı temizlik odası,
 • Uygun donanımlı dikiş atölyesi,
 • Aydınlık, ferah bir mahalde uygun özellikte masa-sandalye bulunan servis alanı ile satış deskler bulunan kafeterya,
 • Yaşlıların ibadetlerini yapabileceği, kolay ulaşabileceği bir yerde uygun şekilde döşenmiş, ayakkabılık imkanlı ibadet yeri,
 • Kat/bloklarda yaşlıların çay-kahve-yemek pişirip, bulaşık yıkayabileceği içinde ocak, eviye, buzdolabı, raf-dolap, masa ve sandalye bulunan yaşlı mutfağı:
 • Yaşlıların fazla eşyalarının saklanacağı, içinde raf-dolap bulunan emanet eşya deposu,
 • Ölen yaşlıların tutanağa bağlanan eşyalarının mahkemeye teslim edileceği zamana ya da tereke davası sonuçlanana kadar korunacağı bu içinde raf-dolap bulunan
 • Tereke Odası,
 • Boş zaman etkinliği amaçlı hobby odaları ,
 • Yeterli sayıda bilgisayar , masa ve sandalyenin bulunduğu internet cafe,
 • Her ünite /katta çok amaçlı 1-2 oda,
  Bina iç girişinde;
 • rüzgarlık kapısı,
 • camlı bölmeli hol bağlantılı çalışma masalı, bankolu, alarm tablolu kapı sinyalizasyon sistemli danışma,
 • camekanlı ,danışma ile bağlantılı, genel müzik yayını yapılabilecek telefon santrali,
 • uygun donanımlı bekleme yeri,
 • temiz-kirli galoş bölmeleri,
 • ankesörlü telefon,
 • alaturka genel tuvalet ve özürlü klozet-lavabosu,
  Yönetim mahallinde;
 • Sekreter bağlantılı müdür ve müdür yardımcısı odaları,
 • İç bağlantılı iki odalı (birisi özel görüşmeleri yapmak ve evrak-arşiv birimi olarak değerlendirilemeye uygun –duvarlarında gömme dosya dolapları olmalı, mümkünse ıslak zemin mahalli) sosyal servis,
 •  iç içe geçmeli ve koridor bağlantılı veznedarlık ve saymanlık odaları,
 • Binaya ve kapıya hakim nöbet odası,
 • Çok amaçlı kullanılabilecek uygun donanımlı toplantı odası,
 • İhtiyaç duyulan diğer odalar,
 • ay vb. servis imkanlı, lavabolu, davlumbaz bacalı ofis,
 • Yaşlının uzaktan gelen yakınları için yatma imkanlı misafirhane,
 • Blok / katlara eşya, insan ve sedye taşımaya uygun asansör,
 • Yaşlıların fiziki özelliklerine uygun yangın merdiveni,
 • Kapalı / açık otopark,
 • Tali giriş kapısına yakın bir yerde morg odası,
 • Trafo, ana tablo odası, ve dışarıya bakan çift kanatlı panjur kapılı Jeneratör odası,
 • Yangın ve kullanma suyu depoları, kömürlük ve küllük mahalleri, kazan dairesini görecek şekilde kaloriferci odası ve WC-duş-lavabo olanaklı Teshin Merkezi,
 • Atölye, demirbaş ve giyecek deposu,
 • Yürürlükteki Sığınak Yönetmeliği’ne göre yapılmış ve düzenlenmiş sığınak,
 • Proje karakterine uygun olarak Mutfak, Yemek Salonu, Teshin Merkezi, Ofis gibi tesisat mahallerinde baca ve şaft tesisi gereklidir.

Yukarıda yer alan mahaller ve belirtilen özelliklerin tümünün bir arada olduğu geriatrik yatılı sosyal hizmet kuruluşları ideal olarak nitelik mümkünse de; işletme kalitesiyle bütünleşmediği sürece anlam ve yararının istenilen düzeyde olması beklenemez.
Ülkemizde yaşlılarının genellikle büyük şehirlerdeki geriatrik yatılı bakım kuruluşlarını geleneksel kültür ve toplumsal baskı altında olanlar ise kendi illerine uzak –büyük- şehirlerdekini tercih etmelerinde yakın çevre ve toplumdan soyutlanmama, sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanma, sosyal ve aktüel ihtiyaçları karşılama vb. etkenlerin rol oynadığı düşünülmektedir
Yatılı bakım tercihini kullanan yaşlı ya da yakınlarının kuruluş seçiminde;

 • Hizmet binasının alt yapı, mimari ve fiziksel özellikleri ile tefriş ve donanımının amaca uygunluğu,
 • Personelin niceliksel ve niteliksel yeterliliği,
 • Tıbbi bakım ve gözetim olanağının sürekliliği (doktor – ambulans -hastane bağlantısının olup / olmadığı),
 • Ortamın sakin, huzurlu, hijyenik ve güvenlik durumu,
 • Aylık aktivite programı ile diyetisyence hazırlanmış yemek listesinin olması,
 • Boş zaman etkinlikleri yapılıp yapılmadığı,
 • SHÇEK Genel Müdürlüğünden açılış onaylı olması
  gibi hususlara “yaşlının yüksek yararı” için dikkat etmesinde yarar bulunmaktadır.

*** Bu yazıda;
1. SHÇEK Huzurevleri ve Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliği: 4.KISIM 1. BÖLÜM (21.02.2001 tarih ve 24325 sayılı Resmi Gazete) http://www.shcek.gov.tr/Kurumsal_Bilgi/Mevzuat/Yonetmelikler/Huzurevleri.pdf  (Erişim tarihi:10.09.2009),
2. Daha önce yayımlanmış
a. http://bianet.org/bianet/bianet/113240-yemyesil-baharini-yasayanlar-ozel-ihtimam-ister (Erişim tarihi:10.09.2009),
b. http://www.sosyalhizmetuzmani.org/yaslibakim_huzurevi.htm (Erişim tarihi:10.09.2009),
c. http://www.dezavantaj.org/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=1953&Itemid=98 (Erişim tarihi:10.09.2009),
d. ve diğer yazılarımdan
yararlandım.

Not: Bu Yazı bianet.org Sitesinde Yayınlanmaktadır.

Listeye geri dön

İlgili Mesajlar

Bir cevap yazın