Yaşlılara Yönelik Şiddet

Yaşlı Kadın(lar)a Karşı Her Türlü İhmal ve Şiddete Son

Yaşlı Kadın(lar)a Karşı Her Türlü İhmal ve Şiddete Son

Yaşlı Kadın(lar)a Karşı Her Türlü İhmal ve Şiddete Son

Yaşlı kadın evinde yalnız yaşıyorsa…

Yaşlı kadın yoksulsa…

Yaşlı kadın hastane-bakımevi-huzurevinde kalıyorsa…

Yaşlı kadın bakıcısıyla yaşıyorsa…

Yaşlı kadın ‘dul’sa…

Yaşlı kadın zenginse…

Yaşlı kadın başkasına bağımlı yaşıyorsa…

Yaşlı kadın olumsuz fiziki koşullarda  yaşıyorsa…

Yaşlı kadının yaşlının fiziksel problemleri varsa…

Yaşlı kadının bilişsel süreçlerinde yetersizliği varsa…

Yaşlı kadının yaşı çok ilerlemişse…

Yaşlı kadına ekonomik destek ve barınma açısından bağımlı aile üyesi varsa…

O yaşlı kadın potansiyel şiddet mağdurudur.

Bakan kişinin ruh sağlığı yerinde değilse…

Bakan kişi çok yorulmuşsa, tükenmişlik noktasına gelmişse…

Bakan kişi hiç kimseden destek al(a)mıyorsa…

Bakan kişi kendini rahatlatmayı bilmiyorsa…

Bakan kişi bilgisiz ise…

O yaşlı kadın potansiyel şiddet mağdurudur.

Fiziksel, sosyal ya da duygusal ihtiyaçları –örn: beslenme, giyim, temizlik, sağlık, barınma, ısınma, güvenlik vb.- ve ekonomik giderleri karşılanmıyorsa…

Bakımını sağlayanlardan ya da çevresindeki kişilerden sağlık veya iyilik halini tehdit eden ya da zarar veren davranışlara maruz kalıyorsa…

Kasıtlı ya da kasıtsız olarak gereksinimleri yetersiz olarak karşılanıyorsa…

Fiziksel, cinsel, sözel-duygusal, ekonomik ve sosyal yönden canı acıtılıyorsa…

Fiziksel, cinsel, sözel-duygusal, ekonomik ve sosyal yönden ızdırap çektiriliyorsa…

Tecavüz ediliyorsa…

O yaşlı kadın şiddet mağdurudur.

Kendine uygulanan şiddete tepkisiz kalıyorsa…

Başkalarına iletmiyorsa…

Kendini suçlu hissediyorsa…

Bağırma-çağırma-iteklenme-azarlanma-hakaret etme-ilgisizlik vb. davranışları şiddet olarak algılamıyorsa…

Maruz kaldığı şiddete karşı nasıl tepki verileceğini bilmiyorsa…

O yaşlı kadına yönelik şiddet devam eder.

Kendini suçladığından…

Tehdit edilip, korkutulduğundan…

Kendisine yardım edebilecek ya da duruma müdahale edebilecek kişilerden yardım almak istediğinde onların da zarar görmesinden çekindiğinden…

Yaşamını kontrol edemez hale geldiğinin ortaya çıkmasını istemediğinden…

Şiddet uygulayanın verdiği sosyal destekten yoksun kalacağı için kaygılandığından…

Şiddet uygulayana ödün(ler) verirse; onu vazgeçirtebileceğini düşündüğünden…

Yaşamını sürdürebilmek için şiddet uygulayana mahkum olduğundan…

Tek başına kalma korkusu yaşadığından…

Tekrar ve daha fazla şiddete uğramaktan…

Aile üyelerinden uzaklaştırılma kaygısı taşıdığından…

Başkalarına ifade etmekte zorlandığından…

Söyleyecek olsa kaale alınmayacağını düşündüğünden…

Kayıt altına alınmasını istemediğinden…

Polisin konuya önem vermeyeceğini düşündüğünden…

Huzurevine gönderilmekten korktuğundan…

O yaşlı kadın gördüğü şiddete sessiz kalır.

Şiddetin ruhunu yaralandığını saklamayarak itiraf edip, yardım istiyorsa…

Şiddet gördüğü saptandıysa…

O yaşlı kadına yönelik şiddet mutlaka ve mutlaka sonlandırılmalı.

Şiddete duyarlı olunmazsa…

Resmi kayıtlara geçmesini sağlanmazsa…

Ona şiddetten korunma ve kendini koruyup kollayabilmesi için bilgi verilmezse…

Sonlandırılması için yeterli önlemler alınmazsa…

Şiddet uygulayan kişiden  uzaklaştırılmazsa…

Danışmanlık yapılmazsa…

Yasal müdahalede bulunulması için rehberlik yapılmazsa…

Şiddet koşullarını düzeltici önlemler alınmazsa…

Yapılan müdahaleyle şiddet görmesi önlendiğinde takip edilmezse…

Mağdurlar için rehabilitasyon dahil gerekli hizmetler verilmezse…

Toplum, güvenlik ve sağlık çalışanlarının duyarlılığını ve farkındalığını arttırıcı bilinçlendirilme çalışmaları hayata geçirilmezse…

Yaşlılara yönelik şiddetin tipi-nedenleri-doğası-yaygınlığı- önemi ve sonuçlarına ilişkin araştırmalar yap(tır)ılmazsa…

Yaşlıları ilgilendiren zararlı geleneksel uygulamaların ortadan kaldırılmazsa…

Gerekli yasal düzenlemeler yapılmazsa…

Birleşmiş Milletler “Yaşlanma-2002 Uluslararası Eylem Planı– Yaşlılara Karşı Her Türlü İhmal, İstismar ve Şiddetin Ortadan Kaldırılması” hedefleri kapsamında saptanan ulusal eylemlerin yaşama geçirilmesi gecikmeye devam ederse…

O yaşlı kadın(lar)a yönelik şiddet –bir şekilde– sürer.

Şadiye Dönümcü. Sosyal Hizmet Uzmanı.

* * * “25 Kasım: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü” vesilesiyle, önemli bir ‘toplum sağlığı’ olan ve hayatın içinde değişik şekillerde karşılaşılan şiddetin –yaşlı kadınlara yönelik olanın da–  sona erdirilmesi dileğiyle…(ŞD/EÖ)

Not: Bu Yazı bianet.org Sitesinde Yayınlanmaktadır.

Listeye geri dön

İlgili Mesajlar

Bir cevap yazın