Basında Yaşlılık

65+Yaş Yasağı iptal edilmeli

65+Yaş Yasağı iptal edilmeli

Türkiye’nin ‘Bergama Köylüleri’nin altın madeni ve çevre davalarındaki hukuk savaşlarıyla tanıdığı İzmirli ünlü Avukat Senih Özay, ‘’65 ve üstü yaşlılar için getirilen sokağa çıkma yasağı’’ nın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

SONMÜHÜR / ÖZEL HABER

ANAYASA’NIN BİR ÇOK MADDESİ İHLAL EDİLDİ

Kararın hukuki bir yanı bulunmadığını ve Anayasa’nın Eşitlik, Özgürlük, Maddi ve manevi varlığı geliştirme, Ayrımcılık yasağı ile İnsan Onuru maddelerini ihlal ettiğinin altını çizen Özay, yasağın iptal edilmesini istedi. Kendisinin de 67 yaşında olduğundan dolayı yaşıtları gibi bir aydır evde olduğunu ve bundan dolayı maddi ve manevi olarak yıprandığının altını çizen Özay, tazminat hakkının da saklı olduğunu vurguladı. Yasağın dayandırıldığı gerekçelerin bu hakları gasp edemeyeceğini söyleyen Özay, Anayasa Mahkemesi’ne direk başvurma gerekçesini de şu şekilde ifade etti;

‘’Bilindiği üzere 6216 sayılı Kanun’un 45. Maddesi ile bireysel başvuru hakkı düzenlenerek Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilineceği öngörülmüştür. Ancak her ne kadar maddenin devamında İhlale neden olan işlem, eylem veya ihmal için iç hukuk yollarının tüketilmesi öngörülse de işbu başvuru bakımından, Dünya Sağlık Örgütü’nün de 12 Mart 2020 tarihinde ilan ettiği gibi dünya genelinde pandemi halinin bulunması ve ülkemize yansımaları bakımından 26 Mart 2020 tarihli ve 7226 sayılı Kanun ile hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yargıda süreler durmuş olduğundan geçerli olmadığı kanaatindeyiz.
Keza AİHM Büyük Daire de Akdıvar ve Diğerleri/Türkiye ile Vučković ve diğerleri / Sırbistan davalarında olduğu gibi yerleşik içtihatlarında “iç hukuk yollarının tüketilmesi” kavramının sadece teorik olarak değil pratikte de yeterince açık olması gerektiği ve bu açıklığın bulunmaması halinde iç hukuk yolunu gerekli olan ulaşılabilirlik ve etkililikten yoksun bırakacağı konularında görüşlerde bulunmuştur. Neticede dünya genelindeki pandemi hali ve ülkemiz özelinde yargıda sürelerin durmuş olması göz önüne alındığında iç başvuru yollarının tüketilmeden de başvurumuzun kabul edilebilirliği sağlanmış olmalıdır.’’

‘TAZMİNAT TALEBİMİZ TABİİ Kİ OLACAKTIR’

Dilekçesinde Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi’nin verdiği yasağın iptali kararını da örnek olarak gösteren Özay, şunu talep etti;

‘’TÜM BU SEBEPLERDEN DOLAYI YÜCE ANAYASA MAHKEMESİNE HAKKIMIN ÇİĞNENDİĞİ, İYİ HUKUK YAPILMADIĞI SEBEBİYLE DAVA AÇMAKTAYIM….
BU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA DAİR TASARRUFUN DURDURULMASI VE İPTALİ TALEP EDİLMEK ZORUNDA KALINILMIŞTIR.
TAZMİNAT TALEBİMİZ TABİİ Kİ OLACAKTIR.’’

CEZALARIN İPTALİ DE SÖZ KONUSU

Özay, Anayasa Mahkemesi’nin ihlali kabul ederek yasağın iptaline hükmetmesi durumunda bu sürede sokağa çıktıkları gerekçesiyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca düzenlenen 3 bin 150 tl cezalarında geçersiz olacağını, bunla ilgili bireylerin Sulh Ceza Mahkemelerine itiraz edebileceklerini dile getirdi.

Not: Bu Yazı sonmuhur.com Sitesinde Yayınlanmaktadır.

Listeye geri dön

İlgili Mesajlar

Bir cevap yazın